Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy sklepu internetowego dostępnego w domenie internetowej pod adresem: www.brzeszczot.pl, prowadzonego przez przedsiębiorstwo: PMMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-175), adres: ul. Bratkowa 9/11, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Poznania Nowe Miasto I Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS: 0000605218, NIP: 7792440266, REGON: 363849470, z kapitałem zakładowym 5000 PLN, w pełni opłacony (zwane dalej Spółką lub Firmą).Wszystkie terminy napisane wielkimi literami i niezdefiniowane inaczej, mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu.

 

§ 1.Informacje kontrolowane przez Firmę i sposoby ich wykorzystania Informacje dostarczone przez klienta:1.      Podczas rejestracji konta Klient proszony jest o podanie danych osobowych. Dane dostarczone przez Klienta mogą zostać połączone przez Firmę z innymi informacjami umieszczonymi na Koncie w celu zwiększenia użyteczności usługi i poprawy ich jakości. Dane osobowe Klientów są przetwarzane i wykorzystywane w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu, w szczególności w celu:a.       umożliwienia korzystania ze Sklepu;b.      zapewnienia odpowiedniej obsługi Klientów;c.       badania rynku i prowadzenia badań statystycznych na potrzeby Sklepu;d.      administrowania Sklepem, poprawiania jego funkcjonalności i podnoszenia jakości świadczonych usług;e.       przekazywania informacji dotyczących produktów oferowanych w Sklepie.2.      Spółka zastrzega sobie prawo do zbierania informacji statystycznych („Informacje statystyczne”) na podstawie informacji wprowadzanych przez Klientów. Informacje statystyczne mogą być wykorzystywane przez Spółkę do przeprowadzania analiz, raportów, zestawień lub innych dokumentów. Informacje statystyczne nie pozwalają na identyfikację poszczególnych osób lub identyfikację operatora, którego dotyczą.

 

§ 2.

Dziennik serwera i protokoły aktywności

1.      Po uzyskaniu dostępu do Systemu serwery automatycznie rejestrują informacje o Kliencie. Dzienniki serwera mogą zawierać takie informacje, jak: żądania sieciowe, rodzaj interakcji z usługą, adres IP, typ przeglądania, język przeglądarki, data i godzina wysłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który umożliwia wyraźną identyfikację przeglądarki lub konto.2.      W celu ciągłego doskonalenia jakości usług, optymalizacji ergonomii Sklepu i odpowiedniego doboru zasobów obliczeniowych do aktualnych potrzeb Klientów, wykrycia ewentualnej aktywności Klientów niezgodnej z Regulaminem oraz wsparcia i optymalizacji dystrybucji, Sklep generuje „protokoły aktywności”, do których dostęp mają tylko administratorzy Sklepu i przedstawiciele Firmy. Protokoły te zbierają następujące informacje: data i godzina; Adres IP urządzenia używanego przez klienta; rodzaj aktywności (na przykład logowanie, wylogowanie, generowanie oferty – bez podawania parametrów wyszukiwania).3.      Jeśli w Sklepie wystąpi błąd, zespół techniczny zostanie o tym automatycznie powiadomiony. Na podstawie informacji o błędzie zespół techniczny będzie mógł zrekonstruować aktywność klienta. Jest to konieczne, aby zlokalizować i wyeliminować błąd.4.      W przypadku, gdy Klient dokonuje komentarzy merytorycznych za pomocą formularza kontaktowego, administrator Sklepu otrzyma możliwość odtworzenia statusu Sklepu w momencie przesłania komentarza przez Klienta.

 

§ 3.

Dane wprowadzone do systemu tele-informacyjnego Klienta

 

  1. Dla wygody Klientów Sklep korzysta z plików cookies i podobnych technologii m.in. w celu dostosowania swoich usług do potrzeb Klientów (pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwisy internetowe odwiedzane przez użytkownika Internetu do urządzenia użytkownika).
  2. Sklep wykorzystuje funkcjonalne pliki cookie, pozwalające „zapamiętać” ustawienia Klientów (na przykład pamiętając ostatnio odwiedzoną kartę, status okna pomocy – otwarty lub zamknięty) i pliki cookie sesji (znikają po zakończeniu sesji).

 

§ 4.

Komunikacja z Klientami

 

1.      Spółka może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję do Spółki, w tym wiadomości wysyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w celu odpowiadania na pytania, reagowania na połączenia i ulepszania oferowanych usług. Poza wyżej wymienionymi celami, Spółka może wykorzystywać zebrane informacje do ochrony praw i własności Spółki oraz do ochrony swoich Klientów. Informacje uzyskane od Klientów mogą być wykorzystywane do innych celów niż te, które zostały podane przy ich zbieraniu, wyłącznie za zgodą Klienta.2.      Spółka przetwarza dane osobowe na serwerach w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, pod warunkiem, że gdy dane są przekazywane do kraju trzeciego, muszą być spełnione wymagania określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych.

 

§ 5.

Bezpieczeństwo danych

1.      Spółka stosuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, nieuprawnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Środki te obejmują kontrole wewnętrzne zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym istotne dla kodowania i zasobów bezpieczeństwa fizycznego, których celem jest ochrona przed nieautoryzowanym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.2.      Dostęp do danych osobowych Klientów jest ograniczony wyłącznie do pracowników i przedstawicieli Firmy, dla których jest to niezbędne do przetwarzania danych w imieniu Firmy oraz do operatorów, którzy zapewniają obsługę techniczną serwerów, na których przechowywane są dane. Osoby te są zobowiązane do zachowania poufności, a jeśli nie spełniają tego wymogu, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności w odniesieniu do personelu, odpowiedzialności cywilnej i karnej.

 

§ 6.

Prawa autorskie

 

Zarówno Sklep, jak i poszczególne dostępne w nim elementy, w tym: zdjęcia, prace graficzne, materiały pisemne, układ strony itp., są chronione odpowiednimi przepisami obowiązującego prawa, w szczególności przepisami prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Kopiowanie, drukowanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie treści przedmiotu osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody Firmy jest zabronione.

 

§ 7.

Zmiana danych

 

1.      Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować swoje dane osobowe i inne informacje wprowadzone w ramach Konta, korzystając z opcji aktualizacji Konta.2.      Brak aktualizacji danych osobowych i innych informacji wprowadzonych w ramach Konta przez Klienta może spowodować pewne trudności w korzystaniu ze Sklepu lub nawet całkowicie uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych lub wszystkich jego funkcji.3.      Klient może w każdej chwili uzyskać od Spółki informacje o danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę i korzystać ze wszystkich uprawnień kontrolnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

 

§ 8.

Postanowienia końcowe

 

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności.